ANBI Stichting Harmonium Museum Nederland

Deze pagina bevat verouderde informatie en zal binnenkort bijgewerkt worden

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze
zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
STICHTING HARMONIUM MUSEUM NEDERLAND is een ANBI.

De stichting heeft ten doel:

 • het in stand houden van een harmonium museum door middel van verwerving alsmede zorg dragen voor onderhoud en restauratie van harmoniums en daarmee verband houdende objecten.
 • belangstelling wekken en gaande houden voor het harmonium en de daaraan gerelateerde muziekcultuur.
 • het organiseren van harmonium concerten.
 • het organiseren van exposities.
 • het aanleggen van een harmonium archief en daarmee gerelateerde objecten.
 • contacten leggen en onderhouden met organisaties die een gelijk doel nastreven.
 • het houden van een depot.

Beloningsbeleid


Het museum heeft geen mensen in loondienst.
De vrijwilligers van het museum ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten waaronder een vergoeding voor reiskosten.


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 • De collectie van het museum wordt gevormd door aan het museum geschonken of in bruikleen gegeven objecten.
 • Het verspreiden van folders, het aanschrijven van groepen, website en media aandacht moet de bekendheid van het museum vergroten.
 • Het museum houdt exposities die betrekking hebben op de doelstelling van het museum.
 • Het continu draaien van dvd’s en uitleg over de geschiedenis, cultuur en techniek tijdens de rondleidingen zijn enkele vormen van educatie. Gewerkt wordt aan lesmateriaal voor scholen.
 • Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om cursussen van Platvorm Drentse Musea te volgen.


Onlangs uitgevoerde activiteiten

 • Dagelijkse rondleidingen in het museum
 • Muzikale activiteit op 2e kerstdag
 • Expositie Jillis van der Tak 2017-2018
 • Expositie Mason & Hamlin 2019-2020
 • Deelname aan museum-tv
 • Begin gemaakt met het digitaliseren van het archief


Contactgegevens


Naam Stichting Harmonium Museum Nederland
Het museum is gevestigd in het veenpark.
Bezoekadres Berkenrode 4 7884TR Barger-Compascuum
Postadres Steijnlaan 114 3851BV Ermelo
Internet www.harmonium-museum.nl
E-mail info@harmonium-museum.nl
Telefoon 0591-313131 of 06-27091196
RSIN 8150,03,225
Bankrekening NL81ABNA0575100753

Bestuur


Voorzitter J. Vos
Secretaris J. Wiersma
Penningmeester W. Koops