Museum Geelvinck neemt de kerncollectie van het Harmonium Museum Nederland over!

Dit is in meerder opzichten goed nieuws:

  • Museum Geelvinck is net als ons museum een geregistreerd museum. Dit is een waarborg voor behoud
    van de collectie.
  • Daarnaast is Museum Geelvinck een museum van historische piano’s. Door beide collecties samen te
    voegen is de nieuwe collectie méér dan de som der delen.

Even voorstellen:

Zoals gezegd, Museum Geelvinck is een museum van historische piano’s. In de loop der jaren heeft Geelvinck zo’n 300 historische piano’s verzameld. De laatste periode dat Geelvinck een representatief deel ervan heeft kunnen tentoonstellen was tot november 2019 in Zutphen.

Sindsdien functioneert Geelvinck als een museum dat waar mogelijk en gevraagd instrumenten uit haar collectie al dan niet tijdelijk tentoonstelt en uitleent voor concerten en studie. Ook organiseert zij zelf allerlei muzikale evenementen rondom instrumenten uit haar collectie.

Opslag

Eén en ander betekent dat de meeste historische piano’s van Geelvinck momenteel in opslag staan. Dat gaat in eerste instantie ook gebeuren met de kerncollectie van het Harmonium Museum.
De harmoniums zullen op eenzelfde manier “ingezet” worden als de piano’s op dit moment worden.

De Kerncollectie

De kerncollectie bevat zo’n 90 instrumenten en vormt een mooi overzicht van de totale geschiedenis van het Harmonium.
Voor de kerncollectie hebben wij zo goed als zeker een oplossing.

Vooruitzichten

Tijdens onze zoektocht van het afgelopen jaar zijn wij tegen een paar locaties aangelopen waar mogelijk
op termijn harmoniums (en historische piano’s) tentoongesteld kunnen worden. Deze mogelijkheden
worden verder onderzocht met betrokkenen.
Verder is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doende om een diverse muziekinstrumenten,
waaronder historische piano’s en harmoniums, onder de aandacht van de staatssecretaris te brengen met
als doel te onderzoeken of een aantal daarvan aangemerkt kan worden als Nederlands Erfgoed.

Wat komt eraan, kan ik nog ergens informatie over de harmoniums terugvinden?

Joop Rodenburg en Wim Olthof zijn vele maanden bijna wekelijks 2 dagen in het museum geweest
om de kerncollectie te beschrijven. De bedoeling is dat er een boek komt met alle informatie over deze
harmoniums met foto’s en er worden zelfs klank-opnames gemaakt. Naar verwachting zal het boek zo’n
250 pagina’s gaan omvatten!

Als deze activiteit is afgerond zullen de instrumenten ook opgenomen worden op de website met muziekinstrumenten collecties als aparte collectie. Ook de klankopnames zullen vanaf deze site toegankelijk worden voor iedereen die het wil horen.


Zuigwind- en drukwindharmoniums

Het museum is in het bezit van een mooie collectie harmoniums en toebehoren. Van beide systemen (drukwind- en zuigwindinstrumenten) proberen we de meest toonaangevende exemplaren in onze collectie op te nemen maar ook de eenvoudige instrumenten zoals we deze vaak tegenkwamen in o.a. Nederlandse huiskamers zijn te vinden in het museum. Momenteel bezit het museum drukwindinstrumenten uit Frankrijk, Duitsland, België en Nederland, variërend van tafelmodel tot saloninstrument en van éénklaviers tot tweeklaviers.

De collectie zuigwindinstrumenten is veel uitgebreider, eenvoudig omdat van dit type veel meer is geproduceerd in vele verschijningsvormen. Onze collectie zuigwindharmoniums zijn afkomstig uit de USA, Canada, Duitsland, Polen, Noorwegen, Groot Brittanië en Nederland. De collectie bestaat uit éénklaviers instrumenten variërend van zeer eenvoudig tot zeer uitgebreide exemplaren, zelfs uitgerust met een zgn. expression (een register waarbij de voorraadbalg wordt uitgeschakeld en de lucht dus rechtstreeks in contact komt met de tongen), een register dat doorgaans alleen voorkomt op een drukwindharmonium. Ook hebben wij tweeklaviers instrumenten al dan niet met pedaal (voetklavier) waarbij de lucht wordt verkregen middels een handpomp  die door derden wordt bediend, of electromotor. Vooral de zgn. pedaalharmoniums waren en zijn geliefd als studieinstrument voor thuis studerende (kerk)organisten. Het museum herbergt een aantal zeer zeldzame drieklaviers instrumenten met pedaal.

Instrumenten met geschiedenis

Het harmonium is weliswaar vanuit technisch oogpunt een geheel ander instrument dan het (pijp)orgel. Toch werd en wordt het instrument vaak gebruikt door organisten om thuis op te studeren. Een aantal organisten van naam hadden zo’n instrument thuis als studie- en/of lesinstrument. Enkele van deze exemplaren heeft het museum in haar collectie, o.a. het harmonium van Piet van Egmond en Simon C. Jansen, organisten van naam. Ook herbergt het museum het bijzondere ‘J.Th. Ruijf-harmonium’ waarop Jules de Corte ’s zondags de dienst begeleidde in het Brabantse Helenaveen.

Orgelbanken en -krukken

Het was niet altijd gebruikelijk dat in vroeger dagen een instrument werd geleverd met bijpassende orgelbank of -kruk. Deze zetels zijn vaak museumstukken op zich. Het harmoniummuseum presenteert ook deze objecten die alleszins de moeite van het bekijken waard zijn.

Literatuur

Voor het harmonium is in het verleden veel muziek geschreven. Beroemde componisten als Liszt, Boëlmann, Franck en vele anderen hebben voor dit instrument geschreven. Het harmoniummuseum heeft een uitgebreide bibliotheek waarin zeldzame boekwerken ter inzage liggen en bewaard worden. Ook informatie  en propagandamateriaal van diverse bouwers is in onze bibliotheek aanwezig of is in de tentoonstellingsruimten te bezichtigen.

Toch is de collectie uiteraard nog lang niet compleet. Ook worden er ieder jaar instrumenten aan het museum geschonken. Het museum heeft een collectieplan waarin duidelijk geformuleerd is hoe en wat we verzamelen, selecteren en afstoten. Onze ruimte en middelen kunnen daarom optimaal benut worden. Op deze pagina kunt u de exemplaren vinden die we uit de collectie halen. Het verkoopbedrag komt volledig ten goede aan de stichting en hiermee kunnen we onze collectie restaureren en in conditie houden. Bent u dus geïnteresseerd in een harmonium kijk dan geregeld op deze pagina voor het nieuwste aanbod.